05.06.2023 Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Rachunkowość w gospodarstwie, Vat w rolnictwie

Poznaj szczegóły
13.06.2023 Technologia uprawy zbóż / Zarządzanie gospodarstwem / BHP w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
20.06.2023 Stosowanie dobrej kultury rolnej, Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie

Poznaj szczegóły
27.06.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, BHP w gospodarstwie, Zarządzanie gospodarstwem

Poznaj szczegóły
04.07.2023 Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych / Zrządzanie gospodarstwem / VAT w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
06.07.2023 Rolniczy handel detaliczny / Rachunkowość / Integrowana ochrona roślin

Poznaj szczegóły
11.07.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie, BHP w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
18.07.2023 Technologia uprawy zbóż / Rachunkowość / BHP w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
25.07.2023 Rachunkowość / Vat w rolnictwie / Rolniczy handel detaliczny

Poznaj szczegóły
LIPIEC 2023 Efektywność energetyczna gospodarstwa (Zielona energia w gospodarstwie)

Poznaj szczegóły

Dlaczego warto uczestniczyć w naszych szkoleniach punktowanych?

1. Szkolenia organizujemy w godzinach wieczornych

2. Zaświadczenia wysyłamy na drugi dzień po szkoleniu listem poleconym priorytetowym

3. Bezpośrednio przed szkoleniem wyślemy SMS z przypomnieniem

4. Jeżeli z jakiegoś powodu nie mogłaś/mogłeś uczestniczyć w szkoleniu dajemy Ci możliwość wyboru innego terminu

SZKOLENIA PUNKTOWANE DLA ROLNIKÓWW naszej ofercie znajdziesz szkolenia punktowane dla rolników składających wnioski do ARIMR w ramach naboru wniosków działania PROW (np. „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premie dla młodych rolników”, "Modernizacja gospodarstw rolnych"). Dzięki uczestnictwu w szkoleniach można uzyskać dodatkowy punkt za kompleksowość biznesplanu. Liczba punktów może decydować o kolejności przysługiwania pomocy z ARIMR. Szkolenia rolnicze które prowadzimy on-linie obejmują najczęściej wybierane tematy które rolnicy deklarują w biznesplanach. Każdy uczestnik którego obecność zostanie potwierdzona na szkoleniu otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo. Zaświadczenie wysyłane jest wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (polecony, priorytet). Należy pamiętać aby tematy były zbieżne ze szkoleniami wpisanymi do biznesplanu.

________________________

NOWOŚĆ: SZKOLENIA Z EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GOSPODARSTWA

 Zapraszamy do udziału w szkoleniu w którego programie znajdują się zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa. Szkolenie kierowane głównie do beneficjentów poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie którzy w naborze trwającym od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. złożyli wnioski o dofinansowanie (zielona energia).

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony pisemnym zaświadczeniem obejmującym zagadnienia poruszone podczas szkolenia w tym informację potwierdzającą, że w programie zostały zawarte zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa.

Ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej jest elementem branym pod uwagę przy ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przyznania pomocy.

Szkolenie z efektywności energetycznej gospodarstwa - to szkolenie w którego programie poza zagadnieniami dotyczącymi efektywności energetycznej gospodarstwa zostaną omówione zagadnienia dotyczące sprawności elementów instalacji fotowoltaicznej oraz zagadnienia związane czynnościami związanymi z projektem instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego lub pomp ciepła i czynnościami które mają miejsce podczas prac związanych z instalacją obiektów.

UWAGA! Wkrótce również szkolenia z tematów branych pod uwagę przy ocenie wniosków w ramach Interwencji 10.5 Rozwój małych gospodarstw. Tematy szkoleń będą obejmować : sprzedaż surowców i żywności przetworzonej z gospodarstwa - sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, działalność lokalna marginalna i ograniczona, RHD, znakowanie produktów żywnościowych, marketing, reklama i promocja produktów żywnościowych, rozwiązania technologiczne i zastosowanie urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, przepisy prawa w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD (krótkich łańcuchów dostaw)


AKTUALNE SZKOLENIA

05.06.2023 Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Rachunkowość w gospodarstwie, Vat w rolnictwie


Poznaj szczegóły

13.06.2023 Technologia uprawy zbóż / Zarządzanie gospodarstwem / BHP w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

20.06.2023 Stosowanie dobrej kultury rolnej, Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie


Poznaj szczegóły

27.06.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, BHP w gospodarstwie, Zarządzanie gospodarstwem


Poznaj szczegóły

04.07.2023 Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych / Zrządzanie gospodarstwem / VAT w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

06.07.2023 Rolniczy handel detaliczny / Rachunkowość / Integrowana ochrona roślin


Poznaj szczegóły

11.07.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie, BHP w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

18.07.2023 Technologia uprawy zbóż / Rachunkowość / BHP w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

25.07.2023 Rachunkowość / Vat w rolnictwie / Rolniczy handel detaliczny


Poznaj szczegóły

LIPIEC 2023 Efektywność energetyczna gospodarstwa (Zielona energia w gospodarstwie)


Poznaj szczegóły

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ