O nas

Szkolenia organizujemy w godzinach wieczornych on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

W celu uczestnictwa w szkoleniu nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania.

Przed szkoleniem wyślemy Ci link oraz instrukcję.

Płatności za szkolenie dokonasz wygodnie podczas zgłoszenia za pośrednictwem PayU. Możesz również dokonać zwykłego przelewu na nr konta podany w zakładce kontakt.

Każdy uczestnik otrzyma pisemne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie wraz z dokumentem księgowym (paragon / faktura uproszczona ) wysyłamy następnego dnia listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku gdy nie potwierdzimy uczestnictwa dajemy Ci prawo wybrania innego terminu (nie gwarantujemy jednak, że tematy szkoleń będą się pokrywać).

Szkolenia prowadzone przez doradców rolnych i rolnośrodowiskowych posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

W ofercie znajdziesz następujące tematy szkoleń punktowanych dla rolników:

· Integrowana ochrona roślin

· Podatek VAT w rolnictwie

· Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

· Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb

· Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

· Zarządzanie gospodarstwem rolnym

· BHP w gospodarstwie rolnym

· Przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa

· Rolniczy handel detaliczny

· Technologia uprawy zbóż i roślin strączkowych

· Normy i wymogi wzajemnej zgodności 

· Wkrótce również szkolenia z tematów branych pod uwagę przy ocenie wniosków w ramach Interwencji 10.5 Rozwój małych gospodarstw. Tematy szkoleń będą obejmować : sprzedaż surowców i żywności przetworzonej z gospodarstwa - sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, działalność lokalna marginalna i ograniczona, RHD, znakowanie produktów żywnościowych, marketing, reklama i promocja produktów żywnościowych, rozwiązania technologiczne i zastosowanie urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, przepisy prawa w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD (krótkich łańcuchów dostaw)

Najbliższe szkolenia : KLIKNIJ TUTAJ

Nasza firma spełnia wymogi formalno-prawne dotyczące organizacji szkoleń i pozaszkolnych form edukacji dzięki temu zaświadczenia z odbytych szkoleń są honorowane przez ARIMR podczas oceny punktowanej wniosków w ramach działań PROW. 

Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin: 06/17/13508


Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ