29 LIPCA 2024 Efektywność energetyczna gospodarstwa

29 LIPCA 2024 Efektywność energetyczna gospodarstwa


Termin szkolenia: 29 LIPCA 2024 GODZINA 18.00

Informacja o szkoleniu:

Szkolenia Efektywność energetyczna gospodarstwa kierowane głównie do beneficjentów:

-  interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze A, B i C  w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla (nabór 2024)

oraz

- poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie (nabór z 2023 r.) 

Kiedy odbyć szkolenie?

1. Dla Interwencji I.10.2 w obszarze A, B i C (Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027- nabór początek 2024 r.) zgodnie z § 3. Regulaminu naboru wniosków dla interwencji w inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarach A - wspierającym inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej, B - wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego,  C - wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych warunkiem przyznania pomocy jest odbycie szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia WOPP lub zobowiązanie się do jego odbycia nie później niż do dnia złożenia WOP.

2. Dla poprzedniego poddziałania  4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie :

warunkiem uzyskania dodatkowych punktów branych pod uwagę przy ocenie wniosków jest ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej

Pozostałe informacje:

Szkolenie organizowane jest w formie on-line za pośrednictwem ClickMeeting (wystarczy komputer lub telefon z dostępem do Internetu - nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa) 

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest wydawane w dniu szkolenia pisemne zaświadczenie obejmujące swym zakresem zakres zagadnień omówionych podczas szkolenia (program szkolenia).

Zaświadczenia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej następnego dnia po szkoleniu listem priorytetowym – poleconym wraz z dokumentem księgowym (po potwierdzeniu obecności na szkoleniu). 

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz podając dokładne dane, zapisz się a następnie dokonaj opłaty. Link do szkolenia zostanie wysłany dzień przed szkoleniem lub dla osób zapisanych w dniu szkolenia – bezpośrednio przed szkoleniem. 

Wraz z zaświadczeniem zostanie wysłany paragon lub faktura uproszczona (paragon z nr NIP), warunkiem wystawienia faktury jest uzupełnienie numeru NIP w formularzu zgłoszeniowym.

Prosimy o dokładne wpisanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Po zapisaniu zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie na adres mailowy podany w formularzu (w przypadku braku wiadomości proszę sprawdzić folder spam)

Jak opłacić?

Opłatę można wnieść bezpośrednio po zapisaniu za pośrednictwem PayU dzięki temu opłaty można dokonać np. kodem blik lub inną wybraną formą płatności internetowych.

W przypadku braku możliwości zrobienia opłaty w dniu zapisu -przelewu w kwocie 400 zł należy dokonać na nr konta podany w zakładce „kontakt”. W dniu szkolenia zalecamy płatność poprzez PAYU.

Pozostałe informacje:

Szkolenie organizowane jest w formie on-line za pośrednictwem ClickMeeting (wystarczy komputer lub telefon z dostępem do Internetu) 

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest wydawane w dniu szkolenia pisemne zaświadczenie obejmujące swym zakresem program szkolenia.


Termin szkolenia : 29 LIPCA 2024 GODZINA 18.00 (Poniedziałek)

Koszt szkolenia: 400 zł brutto (cena z VAT 23 %)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu codziennie pod numerem -  733 88 88 77 


zapisz się

Imię
Nazwisko
Pełny Adres siedziby / zamieszkania
Adres do korespondencji (wypełnij jeżeli jest inny niż adres siedziby / zamieszkania)
NIP **
Telefon
E-mail
** wypełnij jeżeli faktura potwierdzająca zakup ma zawierać nip
Uwaga : na powyższe dane zostanie wystawiony dokument księgowy.

akceptuję politykę prywatności i regulamin
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ