23.07.2024 Normy i wymogi wzajemnej zgodności, RHD, Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Poznaj szczegóły
29 LIPCA 2024 Efektywność energetyczna gospodarstwa

Poznaj szczegóły
30.07.2024 Rachunkowość w gospodarstwie, Technologia uprawy zbóż, Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Poznaj szczegóły
06.08.2024 Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych / Zarządzanie gospodarstwem / VAT w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
13.08.2024 Rolniczy handel detaliczny / BHP / Stosowanie dobrej kultury rolnej

Poznaj szczegóły
20.08.2024 Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie, BHP w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
27.08.2024 Technologia uprawy roślin strączkowych, Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
03.09.2024 Normy i wymogi wzajemnej zgodności, Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych, Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem ŚOR

Poznaj szczegóły
10.09.2024 Technologia uprawy zbóż / Rolniczy handel detaliczny / BHP w rolnictwie

Poznaj szczegóły
17.09.2024 BHP w gospodarstwie, Stosowanie dobrej kultury rolnej, Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem ŚOR

Poznaj szczegóły
24 Września 2024 SZKOLENIE ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW Promocja produktów rolnych

Poznaj szczegóły
01.10.2024 Rachunkowość w gospodarstwie / VAT w rolnictwie / Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Poznaj szczegóły

W ofercie również szkolenia w zakresie promocji produktów rolnych kierowanych dla wnioskujących w ramach programu Rozwój małych gospodarstw!

Dlaczego warto uczestniczyć w naszych szkoleniach punktowanych?

1. Szkolenia organizujemy w godzinach wieczornych

2. Zaświadczenia wysyłamy na drugi dzień po szkoleniu listem poleconym priorytetowym

3. Bezpośrednio przed szkoleniem wyślemy SMS z przypomnieniem

4. Jeżeli z jakiegoś powodu nie mogłaś/mogłeś uczestniczyć w szkoleniu dajemy Ci możliwość wyboru innego terminu

SZKOLENIA PUNKTOWANE DLA ROLNIKÓW
W naszej ofercie znajdziesz szkolenia punktowane dla rolników składających wnioski do ARIMR w ramach naboru wniosków działania PROW (np. „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premie dla młodych rolników”, "Modernizacja gospodarstw rolnych"). Dzięki uczestnictwu w szkoleniach można uzyskać dodatkowy punkt za kompleksowość biznesplanu. Liczba punktów może decydować o kolejności przysługiwania pomocy z ARIMR. Szkolenia rolnicze które prowadzimy on-linie obejmują najczęściej wybierane tematy które rolnicy deklarują w biznesplanach. Każdy uczestnik którego obecność zostanie potwierdzona na szkoleniu otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo. Zaświadczenie wysyłane jest wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (polecony, priorytet). Należy pamiętać aby tematy były zbieżne ze szkoleniami wpisanymi do biznesplanu.

________________________

 SZKOLENIA Z EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GOSPODARSTWA

szkolenia "Efektywność energetyczna gospodarstwa" kierowane głównie do beneficjentów:

-  interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla (nabór 2024)

oraz

- poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie (nabór z 2023 r.) 

Kiedy odbyć szkolenie?

1. Dla Interwencji I.10.2 w obszarze A, B i C (Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027- nabór początek 2024 r.) zgodnie z § 3. Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla następujących interwencji I.10.2

- Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze A wspierającym inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej

- Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego

- Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych

warunkiem przyznania pomocy jest odbycie szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia WOPP lub zobowiązanie się do jego odbycia nie później niż do dnia złożenia WOP.

2. Dla poprzedniego poddziałania  4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie (nabór 2023 zakończony):

warunkiem uzyskania dodatkowych punktów branych pod uwagę przy ocenie wniosków jest ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej

Szukasz szkolenia w zakresie IPR- odwiedź stronę firmy agroszkolenia.pl

AKTUALNE SZKOLENIA

23.07.2024 Normy i wymogi wzajemnej zgodności, RHD, Rachunkowość w gospodarstwie rolnym


Poznaj szczegóły

29 LIPCA 2024 Efektywność energetyczna gospodarstwa


Poznaj szczegóły

30.07.2024 Rachunkowość w gospodarstwie, Technologia uprawy zbóż, Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin


Poznaj szczegóły

06.08.2024 Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych / Zarządzanie gospodarstwem / VAT w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

13.08.2024 Rolniczy handel detaliczny / BHP / Stosowanie dobrej kultury rolnej


Poznaj szczegóły

20.08.2024 Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie, BHP w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

27.08.2024 Technologia uprawy roślin strączkowych, Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

03.09.2024 Normy i wymogi wzajemnej zgodności, Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych, Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem ŚOR


Poznaj szczegóły

10.09.2024 Technologia uprawy zbóż / Rolniczy handel detaliczny / BHP w rolnictwie


Poznaj szczegóły

17.09.2024 BHP w gospodarstwie, Stosowanie dobrej kultury rolnej, Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem ŚOR


Poznaj szczegóły

24 Września 2024 SZKOLENIE ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW Promocja produktów rolnych


Poznaj szczegóły

01.10.2024 Rachunkowość w gospodarstwie / VAT w rolnictwie / Zarządzanie gospodarstwem rolnym


Poznaj szczegóły

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ