28.03.2023 Stosowanie dobrej kultury rolnej, Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie

Poznaj szczegóły
04.04.2023 Technologia uprawy roślin strączkowych / Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych

Poznaj szczegóły
12.04.2023 Rachunkowość, RHD, Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem ŚOR

Poznaj szczegóły
18.04.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, BHP w gospodarstwie, Zarządzanie gospodarstwem

Poznaj szczegóły
25.04.2023 Integrowana ochrona roślin / Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych / VAT w rolnictwie

Poznaj szczegóły
09.05.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie, BHP w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
16.05.2023 Technologia uprawy zbóż / Rachunkowość / BHP w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
23.05.2023 Przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa / Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem ŚOR / Stosowanie dobrej kultury rolnej

Poznaj szczegóły
30.05.2023 Normy i wymogi wzajemnej zgodności / Rolniczy handel detaliczny / BHP w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
13.06.2023 Technologia uprawy zbóż / Zarządzanie gospodarstwem / BHP w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
CZERWIEC 2023 Efektywność energetyczna gospodarstwa (Zielona energia w gospodarstwie)

Poznaj szczegóły
LIPIEC 2023 Efektywność energetyczna gospodarstwa (Zielona energia w gospodarstwie)

Poznaj szczegóły

SZKOLENIA PUNKTOWANE DLA ROLNIKÓWW naszej ofercie znajdziesz szkolenia punktowane dla rolników składających wnioski do ARIMR w ramach naboru wniosków działania PROW (np. „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premie dla młodych rolników”, "Modernizacja gospodarstw rolnych"). Dzięki uczestnictwu w szkoleniach można uzyskać dodatkowy punkt za kompleksowość biznesplanu. Liczba punktów może decydować o kolejności przysługiwania pomocy z ARIMR. Szkolenia rolnicze które prowadzimy on-linie obejmują najczęściej wybierane tematy które rolnicy deklarują w biznesplanach. Każdy uczestnik którego obecność zostanie potwierdzona na szkoleniu otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo. Zaświadczenie wysyłane jest wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (polecony, priorytet). Należy pamiętać aby tematy były zbieżne ze szkoleniami wpisanymi do biznesplanu.

________________________

NOWOŚĆ: SZKOLENIA Z EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GOSPODARSTWA

 Zapraszamy do udziału w szkoleniu w którego programie znajdują się zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa. Szkolenie kierowane głównie do beneficjentów poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie którzy w naborze trwającym od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. złożyli wnioski o dofinansowanie (zielona energia).

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony pisemnym zaświadczeniem obejmującym zagadnienia poruszone podczas szkolenia w tym informację potwierdzającą, że w programie zostały zawarte zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa.

Ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej jest elementem branym pod uwagę przy ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przyznania pomocy.

Szkolenie z efektywności energetycznej gospodarstwa - to szkolenie w którego programie poza zagadnieniami dotyczącymi efektywności energetycznej gospodarstwa zostaną omówione zagadnienia dotyczące sprawności elementów instalacji fotowoltaicznej oraz zagadnienia związane czynnościami związanymi z projektem instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego lub pomp ciepła i czynnościami które mają miejsce podczas prac związanych z instalacją obiektów.


AKTUALNE SZKOLENIA

28.03.2023 Stosowanie dobrej kultury rolnej, Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie


Poznaj szczegóły

04.04.2023 Technologia uprawy roślin strączkowych / Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych


Poznaj szczegóły

12.04.2023 Rachunkowość, RHD, Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem ŚOR


Poznaj szczegóły

18.04.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, BHP w gospodarstwie, Zarządzanie gospodarstwem


Poznaj szczegóły

25.04.2023 Integrowana ochrona roślin / Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych / VAT w rolnictwie


Poznaj szczegóły

09.05.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie, BHP w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

16.05.2023 Technologia uprawy zbóż / Rachunkowość / BHP w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

23.05.2023 Przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa / Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem ŚOR / Stosowanie dobrej kultury rolnej


Poznaj szczegóły

30.05.2023 Normy i wymogi wzajemnej zgodności / Rolniczy handel detaliczny / BHP w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

13.06.2023 Technologia uprawy zbóż / Zarządzanie gospodarstwem / BHP w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

CZERWIEC 2023 Efektywność energetyczna gospodarstwa (Zielona energia w gospodarstwie)


Poznaj szczegóły

LIPIEC 2023 Efektywność energetyczna gospodarstwa (Zielona energia w gospodarstwie)


Poznaj szczegóły

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ