12.12.2023 Rachunkowość w gospodarstwie / VAT w rolnictwie / Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Poznaj szczegóły
19.12.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, BHP w gospodarstwie, Zarządzanie gospodarstwem

Poznaj szczegóły
09.01.2024 Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych / Zarządzanie gospodarstwem / VAT w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
8 STYCZNIA 2024 SZKOLENIE ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW Promocja produktów rolnych

Poznaj szczegóły
15.01.2024 Rolniczy handel detaliczny / BHP / Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem ŚOR

Poznaj szczegóły
22 STYCZNIA 2024 Efektywność energetyczna gospodarstwa (Zielona energia w gospodarstwie)

Poznaj szczegóły
23.01.2024 Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie, BHP w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
30.01.2024 Technologia uprawy roślin strączkowych, Rachunkowość w gospodarstwie, Vat w rolnictwie

Poznaj szczegóły
06.02.2024 Technologia uprawy zbóż / Rachunkowość / BHP w gospodarstwie

Poznaj szczegóły

W ofercie również szkolenia w zakresie promocji produktów rolnych kierowanych dla wnioskujących w ramach programu Rozwój małych gospodarstw!

Dlaczego warto uczestniczyć w naszych szkoleniach punktowanych?

1. Szkolenia organizujemy w godzinach wieczornych

2. Zaświadczenia wysyłamy na drugi dzień po szkoleniu listem poleconym priorytetowym

3. Bezpośrednio przed szkoleniem wyślemy SMS z przypomnieniem

4. Jeżeli z jakiegoś powodu nie mogłaś/mogłeś uczestniczyć w szkoleniu dajemy Ci możliwość wyboru innego terminu

SZKOLENIA PUNKTOWANE DLA ROLNIKÓWW naszej ofercie znajdziesz szkolenia punktowane dla rolników składających wnioski do ARIMR w ramach naboru wniosków działania PROW (np. „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premie dla młodych rolników”, "Modernizacja gospodarstw rolnych"). Dzięki uczestnictwu w szkoleniach można uzyskać dodatkowy punkt za kompleksowość biznesplanu. Liczba punktów może decydować o kolejności przysługiwania pomocy z ARIMR. Szkolenia rolnicze które prowadzimy on-linie obejmują najczęściej wybierane tematy które rolnicy deklarują w biznesplanach. Każdy uczestnik którego obecność zostanie potwierdzona na szkoleniu otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo. Zaświadczenie wysyłane jest wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (polecony, priorytet). Należy pamiętać aby tematy były zbieżne ze szkoleniami wpisanymi do biznesplanu.

________________________

NOWOŚĆ: SZKOLENIA Z EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GOSPODARSTWA

 Zapraszamy do udziału w szkoleniu w którego programie znajdują się zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa. Szkolenie kierowane głównie do beneficjentów poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie którzy w naborze trwającym od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. złożyli wnioski o dofinansowanie (zielona energia).

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony pisemnym zaświadczeniem obejmującym zagadnienia poruszone podczas szkolenia w tym informację potwierdzającą, że w programie zostały zawarte zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa.

Ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej jest elementem branym pod uwagę przy ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przyznania pomocy.

Szkolenie z efektywności energetycznej gospodarstwa - to szkolenie w którego programie poza zagadnieniami dotyczącymi efektywności energetycznej gospodarstwa zostaną omówione zagadnienia dotyczące sprawności elementów instalacji fotowoltaicznej oraz zagadnienia związane czynnościami związanymi z projektem instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego lub pomp ciepła i czynnościami które mają miejsce podczas prac związanych z instalacją obiektów.

UWAGA! Wkrótce również szkolenia z tematów branych pod uwagę przy ocenie wniosków w ramach Interwencji 10.5 Rozwój małych gospodarstw. Tematy szkoleń będą obejmować : sprzedaż surowców i żywności przetworzonej z gospodarstwa - sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, działalność lokalna marginalna i ograniczona, RHD, znakowanie produktów żywnościowych, marketing, reklama i promocja produktów żywnościowych, rozwiązania technologiczne i zastosowanie urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, przepisy prawa w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD (krótkich łańcuchów dostaw)

Uwaga! jeżeli szukasz szkolenia z integrowanej produkcji roślin - sprawdź ofertę polecanej przez nas firmy: agroszkolenia.pl


AKTUALNE SZKOLENIA

12.12.2023 Rachunkowość w gospodarstwie / VAT w rolnictwie / Zarządzanie gospodarstwem rolnym


Poznaj szczegóły

19.12.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, BHP w gospodarstwie, Zarządzanie gospodarstwem


Poznaj szczegóły

09.01.2024 Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych / Zarządzanie gospodarstwem / VAT w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

8 STYCZNIA 2024 SZKOLENIE ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW Promocja produktów rolnych


Poznaj szczegóły

15.01.2024 Rolniczy handel detaliczny / BHP / Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem ŚOR


Poznaj szczegóły

22 STYCZNIA 2024 Efektywność energetyczna gospodarstwa (Zielona energia w gospodarstwie)


Poznaj szczegóły

23.01.2024 Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie, BHP w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

30.01.2024 Technologia uprawy roślin strączkowych, Rachunkowość w gospodarstwie, Vat w rolnictwie


Poznaj szczegóły

06.02.2024 Technologia uprawy zbóż / Rachunkowość / BHP w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ