03.10.2023 Rachunkowość / Normy i wymogi wzajemnej zgodności / Rolniczy handel detaliczny

Poznaj szczegóły
10.10.2023 Technologia uprawy roślin strączkowych, Rachunkowość w gospodarstwie, Vat w rolnictwie

Poznaj szczegóły
17.10.2023 Technologia uprawy zbóż / Zarządzanie gospodarstwem / BHP w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
24.10.2023 Rachunkowość w gospodarstwie / VAT w rolnictwie / Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Poznaj szczegóły
31.10.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, BHP w gospodarstwie, Zarządzanie gospodarstwem

Poznaj szczegóły
07.11.2023 Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych / Zarządzanie gospodarstwem / VAT w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
14.11.2023 Rolniczy handel detaliczny / BHP / Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem ŚOR

Poznaj szczegóły
21.11.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie, BHP w gospodarstwie

Poznaj szczegóły
Styczeń 2024 Efektywność energetyczna gospodarstwa (Zielona energia w gospodarstwie)

Poznaj szczegóły

Dlaczego warto uczestniczyć w naszych szkoleniach punktowanych?

1. Szkolenia organizujemy w godzinach wieczornych

2. Zaświadczenia wysyłamy na drugi dzień po szkoleniu listem poleconym priorytetowym

3. Bezpośrednio przed szkoleniem wyślemy SMS z przypomnieniem

4. Jeżeli z jakiegoś powodu nie mogłaś/mogłeś uczestniczyć w szkoleniu dajemy Ci możliwość wyboru innego terminu

SZKOLENIA PUNKTOWANE DLA ROLNIKÓWW naszej ofercie znajdziesz szkolenia punktowane dla rolników składających wnioski do ARIMR w ramach naboru wniosków działania PROW (np. „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premie dla młodych rolników”, "Modernizacja gospodarstw rolnych"). Dzięki uczestnictwu w szkoleniach można uzyskać dodatkowy punkt za kompleksowość biznesplanu. Liczba punktów może decydować o kolejności przysługiwania pomocy z ARIMR. Szkolenia rolnicze które prowadzimy on-linie obejmują najczęściej wybierane tematy które rolnicy deklarują w biznesplanach. Każdy uczestnik którego obecność zostanie potwierdzona na szkoleniu otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo. Zaświadczenie wysyłane jest wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (polecony, priorytet). Należy pamiętać aby tematy były zbieżne ze szkoleniami wpisanymi do biznesplanu.

________________________

NOWOŚĆ: SZKOLENIA Z EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GOSPODARSTWA

 Zapraszamy do udziału w szkoleniu w którego programie znajdują się zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa. Szkolenie kierowane głównie do beneficjentów poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie którzy w naborze trwającym od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. złożyli wnioski o dofinansowanie (zielona energia).

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony pisemnym zaświadczeniem obejmującym zagadnienia poruszone podczas szkolenia w tym informację potwierdzającą, że w programie zostały zawarte zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa.

Ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej jest elementem branym pod uwagę przy ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przyznania pomocy.

Szkolenie z efektywności energetycznej gospodarstwa - to szkolenie w którego programie poza zagadnieniami dotyczącymi efektywności energetycznej gospodarstwa zostaną omówione zagadnienia dotyczące sprawności elementów instalacji fotowoltaicznej oraz zagadnienia związane czynnościami związanymi z projektem instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego lub pomp ciepła i czynnościami które mają miejsce podczas prac związanych z instalacją obiektów.

UWAGA! Wkrótce również szkolenia z tematów branych pod uwagę przy ocenie wniosków w ramach Interwencji 10.5 Rozwój małych gospodarstw. Tematy szkoleń będą obejmować : sprzedaż surowców i żywności przetworzonej z gospodarstwa - sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, działalność lokalna marginalna i ograniczona, RHD, znakowanie produktów żywnościowych, marketing, reklama i promocja produktów żywnościowych, rozwiązania technologiczne i zastosowanie urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, przepisy prawa w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD (krótkich łańcuchów dostaw)

Uwaga! jeżeli szukasz szkolenia z integrowanej produkcji roślin - sprawdź ofertę polecanej przez nas firmy: agroszkolenia.pl


AKTUALNE SZKOLENIA

03.10.2023 Rachunkowość / Normy i wymogi wzajemnej zgodności / Rolniczy handel detaliczny


Poznaj szczegóły

10.10.2023 Technologia uprawy roślin strączkowych, Rachunkowość w gospodarstwie, Vat w rolnictwie


Poznaj szczegóły

17.10.2023 Technologia uprawy zbóż / Zarządzanie gospodarstwem / BHP w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

24.10.2023 Rachunkowość w gospodarstwie / VAT w rolnictwie / Zarządzanie gospodarstwem rolnym


Poznaj szczegóły

31.10.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, BHP w gospodarstwie, Zarządzanie gospodarstwem


Poznaj szczegóły

07.11.2023 Agrotechnika, nawożenie i ochrona upraw polowych / Zarządzanie gospodarstwem / VAT w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

14.11.2023 Rolniczy handel detaliczny / BHP / Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem ŚOR


Poznaj szczegóły

21.11.2023 Rachunkowość w gospodarstwie, VAT w rolnictwie, BHP w gospodarstwie


Poznaj szczegóły

Styczeń 2024 Efektywność energetyczna gospodarstwa (Zielona energia w gospodarstwie)


Poznaj szczegóły

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ